Magnesy

Magnesy

Poniżej zostały przedstawione przykłady wycinanek z foli magnetycznej.

Krakowiacy

Neandertalczycy

Celtowie